Van Temalı Şiir Yarışması

Yayın Tarihi: 25/02/2022 Son Tarihi: 25/03/2022 

“VAN TEMALI ULUSAL ŞİİR YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

YARIŞMANIN KONUSU

Van Temalı

 

YARIŞMANIN AMACI

Van ilinin sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri, kültürel mirası, gelenek ve göreneklerini anlatmak ve bu değerlerin kalıcı hale gelerek kuşaklar arasında paylaşımının sağlaması amaçlanmıştır. Yarışmaya katılım gösteren eserler kitaplaştırılarak (e-kitap) Van Büyükşehir Belediyesi’nin arşivine eklenecek ve erişime açılacaktır.

 

YARIŞMANIN KAPSAMI

Ulusal çaplı bir yarışma olup, Vanlı ve Van’a hemşehri hukukuyla bağlı bütün vatandaşlarımız katılım gösterebilecektir.

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1.     T.C. vatandaşı olan herkes yarışmaya katılabilir.

2.     Bir yarışmacı yarışmaya en fazla 1 şiirle katılabilir.

3.     Yarışmaya katılacak şiirlerde teknik ve tarz serbesttir.

4.     Yarışmanın konusu kapsamında gönderilen şiirler değerlendirilmeye alınacaktır.

5.     Gönderilen şiirlerin uzunluğu 100 satırı aşmamalıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.     Yarışmacıların yarışmaya katıldıkları eserlerde alıntı eserler tespit edilmesi durumunda değerlendirilmeye alınmayacaktır ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilecektir.

7.     Yarışmaya başvurusu yapılan eser daha önce herhangi bir yarışmada kullanılmamış ve derece almamış olması gerekmektedir.

8.     Seçici kurulda yer alan üyelerin yakınları yarışmaya katılamaz.

9.     Yarışmaya seçili kurul üyeleri katılamazlar.

10.  Yarışmanın dili Türkçe’dir.

11.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

12.  Başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular doğrudan geçersiz sayılacaktır.

13.  Yarışmaya başvuru yapanlar, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 2 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk olacak şekilde Word ve/veya PDF formatında hazırlayıp dijital ortamda www.yarisma.van.bel.tr sisteme kayıt olunarak yükleyeceklerdir. Sadece online başvurular kabul edilmektedir, elden başvuru yapılmayacaktır.

14.  Gönderilen eserlerde kişinin adı soyadı gibi kişisel bilgileri yer almayacaktır. Bu bilgilere yer verilen eserler geçersiz sayılacaktır.

15.  Katılım koşullarını yerine getiren eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınacak olup sonuçların ilanı ise 30.03.2022’dir.

16.  Sonuçlar ilan edildikten sonra 02.04.2022 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir. Ödül töreni Büyükşehir Belediyesine bağlı Hacıbekir Kültür Merkezi’nde saat 13.00’da gerçekleştirilecektir.

17.  Yarışmacılar, eserlerinin Van Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyada üzerinde kullandığı hesaplarda yayınlanması ve paylaşım yapılmasını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Yarışmacılar bu tür kullanımlar ve paylaşımlar için herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

18.  Yarışmada ödül kazanan şiirlerin her türlü yayın hakkı Van Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

19.  Yarışmaya katılan şiirlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek duyulmadan bir kitapta toplanacaktır.

20.  Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Van Büyükşehir Belediyesi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Van Büyükşehir Belediyesi’nin tüm zararını nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

21.  Yarışmaya katılan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin ve kimlik bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermektedir.

22.  Yarışmayı düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

23.  Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

24.  Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmez. Kabul edilmiş ve ödül kazanmış olsa dahi ödülü verilmez.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ

Değerlendirme Ölçütleri -              Puan Değeri

 

Şiirin Özgünlüğü                               20 Puan


Şiirin İmge ve Çağrışım Değeri        20 Puan


Şiirin Ahenk Değeri                          20 Puan


Temanın Bütünlüğü                           10 Puan


Seçilen Sözcüklerin Uygunluğu        10 Puan


Türkçenin Etkin Kullanılabilmesi     10 Puan


Şiirin İsminin İçeriğiyle Uyumu       5 Puan


Yazım Kuralların Uygunluk              5 Puan…

                                                           -----------------

TOPLAM                   100 PUAN

 

*Seçici kurul değerlendirmeleri online olarak bağımsız bir şekilde yapılacak değerlendirmeleri ile yapılacaktır. Seçici Kurul Üyelerinin 100 üzerinden puanlamalarının aritmetik ortalaması şeklinde otomatik sıralanacaktır. Sonuçlar www.yarisma.van.bel.tr adresi, www.van.bel.tr resmi sayfamız ve sosyal medya sayfalarımızdan aşağıdaki takvimde duyurulacaktır.

**Tüm üyelerin puanlaması ile değerlendirme süreci tamamlanacaktır. Sonuç listesi tutanak halinde imzalanarak kayıt altına alınacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ    

İLAN TARİHİ                       : 19 ŞUBAT 2022

SON BAŞVURU TARİHİ     : 25 MART 2022        17:00

SONUÇ İLANI TARİHİ       : 30 MART 2022        13:00

ÖDÜL TÖRENİ                     : 02 NİSAN 2022       13:00

 

ÖDÜLLER

BİRİNCİ ÖDÜLÜ                 : TAM ALTIN

İKİNCİ  ÖDÜLÜ                   : YARIM ALTIN

ÜÇÜNCÜ ÖDÜLÜ                : ÇEYREK ALTIN

MANSİYON ÖDÜLLERİ     : GRAM ALTIN (2 ADET)

 

SEÇİCİ KURUL

1.     Müştehir KARAKAYA      

Van Büyükşehir Belediyesi, Yazar-Şair

2.     Prof.Dr. Zeki TAŞTAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı

3.     Prof.Dr. Nurullah ULUTAŞ

Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

4.     Burhan KIRICI

Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

5.     Orhan DEMİRTAŞ

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler D.B., Turizm Şube Müdür V.

6.     Yaşar ADIYAMAN

Van Yazarlar Birliği Başkanı (VAYAB)

7.     Leyla Mihranaz ENGİN

Yazar - Şair

 

YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ    

Mesut GÜL               

Van Büyükşehir Belediyesi Yayın Editörü

444 44 65 – 2310      

 

 

 

 

TÜM KATILIMCILARA

BAŞARILAR DİLERİZ.

 

 


Dosya İndir

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü

Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde web sitemizde çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.